September 2012

แล้วถ้าอยาก Checksum บน Android ล่ะ ทำอย่างไร? จากความเดิมตอนที่แล้ว ในบทความเรื่อง มา Checksum บน Windows หรือ Mac กันเถอะ คราวนี้มาดูการ Checksum บน Android กันบ้าง สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก Checksum ลองอ่านบนความที่แล้วดูก่อนนะครับ