March 4, 2013

[Android] Root จากค่าย ClockworkMod มาแล้วจ้า ใครเบื่อ Superuser กับ SuperSU เชิญทางนี้

สำหรับชาวดรอย ที่ชอบการปรับแต่งระบบขั้น Advance คงรู้จักกับคำว่า root ดี ที่ผ่านมาก็มีอยู่ 2 ค่าย ที่เป็นที่รู้จักกัน คือ Superuser จาก ChainsDD และ SuperSU จาก Chainfire วันนี้ ClockworkMod ได้ทำออกมาบ้าง ในชื่อว่า Superuser เช่นกัน ที่สำคัญไปกว่านั้น ตัวนี้เป็น Open Source ด้วย เหล่า […]