April 6, 2014

[Android] วิธีเปิดใช้งาน OK Google บน Google Now เมื่อใช้เสียงพูดภาษาไทย

เมื่อกลางเดือนที่แล้ว Google ได้เปิดให้ใช้งาน Google Search ให้รองรับเสียงพูดภาษาไทย ซึ่งทำให้ Google Now ก็รองรับเสียงพูดภาษาไทยด้วย (เพราะ Google Now เป็นส่วนหนึ่งของ Google Search) แต่มีส่วนหนึ่งที่ขาดหายไป นั่นก็คือ Hotword คำว่า OK Google ที่เมื่อเราพูดแล้ว สามารถใช้เรียก Google Now ให้เริ่มต้นรับคำสั่ง และรวมถึง หน้า Home […]