January 2015

[Review] Update Microsoft Windows 10 Technical Preview (January Build)

Microsoft ได้ปล่อย Windows 10 Technical Preview รุ่นใหม่ (January Build) ออกมาให้ได้ทดสอบกันแล้ว โดยมี Build number เป็น 9926 ซึ่งทาง Microsoft ได้ปล่อยทั้งตัวติดตั้งใหม่ (มีให้เลือกมากถึง 21 ภาษา รวมทั้งมีภาษาไทยด้วย) และปล่อยตัวอัพเดตให้กับ Technical Preview รุ่นก่อนด้วย รูปจาก http://windows.microsoft.com/en-us/windows/preview-iso ในคราวนี้ ผมจะ […]

[How to] วิธีการตั้งค่า Git บน Windows ให้ใช้งานผ่าน Proxy

ผ่านไปแล้ว 2 ตอน เกี่ยวกับ Git วันนี้ขอแนะนำวิธีการตั้งค่า ให้สามารถใช้งานผ่าน Proxy Server กันซักหน่อย สำหรับใครที่ใช้ Internet ผ่าน Proxy นั้น ก่อนที่จะนำ Repository ไปฝากไว้บน Server ต่าง ๆ ได้ จำเป็นจะต้องตั้งค่า Proxy ให้กับ Git เสียก่อน โดยเราสามารถตั้งค่าให้กับทุก Repository หรือจะตั้งค่าให้กับเฉพาะบาง […]

[Dev] ใช้ Git เพื่อชีวิต (Source Code) ที่ดีกว่า - การใช้งาน Git GUI เบื้องต้น

สำหรับการใช้งาน Git นั้น สามารถเริ่มต้นจากเครื่องเราก่อน ก่อนที่จะเริ่มใช้งานนั้น ควรจะต้องรู้จักศัพท์ต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ อย่างเช่น Working Directory, Repository, Stage, Commit, Branch และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงหลักการทำงานของ Git และขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ Credit : http://www.git-scm.com/downloads/logos หลากหลายตำรา มักสอนการใช้งานบน Git Bash […]

[Dev] ใช้ Git เพื่อชีวิต (Source Code) ที่ดีกว่า - การติดตั้ง Git บน Windows

Git เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับทำเรื่อง Version Control ให้กับ Source Code ยังมี Developer อีกมาก ที่ยังไม่รู้จัก Git และมี Developer อีกไม่น้อย ที่รู้จัก Git แต่เพียงผิวเผิน Credit : http://www.git-scm.com/downloads/logos ส่วนใหญ่ เมื่อพูดถึง Git บ้างก็จะตีความไปเป็นเว็บ github.com บ้าง ตีความไปว่า จะต้อง Online […]

[Android] เมื่อ App ถูกแบนจาก Play Store

บทความนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อให้ Android Developer ทุกท่าน ได้ทราบข้อมูล เพื่อจะได้รู้ ได้เตรียมตัว และป้องกันไม่ให้เกิดกับตัวท่านเอง ยืมรูปมาจาก : http://siliconangle.com/blog/2013/02/22/is-google-trying-to-kill-off-android/ หลาย ๆ ท่านคงทราบแล้วว่า App Nexus Update Checker ที่ผมพัฒนาขึ้นมานั้น ถูก Google แบนไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมานี้เอง จากที่ผมได้ประกาศไว้ใน Page Nexus Update Checker – Android App […]