January 15, 2015

[How to] วิธีการตั้งค่า Git บน Windows ให้ใช้งานผ่าน Proxy

ผ่านไปแล้ว 2 ตอน เกี่ยวกับ Git วันนี้ขอแนะนำวิธีการตั้งค่า ให้สามารถใช้งานผ่าน Proxy Server กันซักหน่อย สำหรับใครที่ใช้ Internet ผ่าน Proxy นั้น ก่อนที่จะนำ Repository ไปฝากไว้บน Server ต่าง ๆ ได้ จำเป็นจะต้องตั้งค่า Proxy ให้กับ Git เสียก่อน โดยเราสามารถตั้งค่าให้กับทุก Repository หรือจะตั้งค่าให้กับเฉพาะบาง […]