June 2015

[How to] วิธีตั้งค่า Encoding ให้ไฟล์ต่าง ๆ บน Android Studio

สำหรับไฟล์ต่าง ๆ บน Android Studio Project ที่เป็น Text นั้น จะมีการแสดงผลบน Android Studio ด้วย Encoding ที่กำหนดไว้ ซึ่งมักจะพบปัญหาบ่อย ๆ กับข้อความที่เป็นภาษาไทย (สำหรับภาษาท้องถิื่นอื่น ๆ ก็เจอปัญหาเดียวกัน) ไม่ว่าจะเกิดจากข้อความภาษาไทยที่ฝังอยู่ในโปรแกรม หรือข้อความภาษาไทยที่ส่งเข้ามาจากภายนอก App ก็มาจากการกำหนด Encoding ไม่ถูกต้องทั้งนั้น ซึ่งบน Android Studio […]

[Dev] ห่อให้ด้วย~!! แนะนำการใช้งาน Parceler Library สำหรับ Android

มีใครเคยนำข้อมูลที่เยอะ ๆ โยนข้าม Activity บ้างไม๊ครับ รวมถึงการ Save/Restore State ด้วยนะ ถ้าเคยทำ ก็จะรู้ว่า ต้องมาเขียนคำสั่งเพื่อเก็บข้อมูลลง Bundle หรือ Intent ก่อน ด้วย Method put ทั้งหลาย ก่อนจะส่งข้อมูลไป ซึ่งจะมีชนิดตัวแปรมากมายให้เราเลือกใช้ แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะ put Object ลงไปได้… ถ้าอยากจะส่ง Object สามารถทำได้ด้วยการทำ Serialization […]

[Dev] แนะนำการใช้งาน OkHttp Library สำหรับ Android

สำหรับ App บน Android นั้น ส่วนใหญ่ มักจะมีส่วนของการเชื่อมต่อกับฝั่ง Server เพื่อรับ-ส่งข้อมูลกัน ซึ่งการเชื่อมต่อกับฝั่ง Server นั้น เรามักจะใช้ Class ที่ Implement Interface HttpClient ซึ่งอยู่ใน Package org.apache.http.client นั่นเอง ถ้าใครที่เคยเขียนมาบ้าง จะรู้ว่า การใช้งานมันยุ่งยากมาก ทั้งในด้านของการเขียนคำสั่ง การจัดการกับ Error และ Exception […]