June 2015

[How to] วิธีตั้งค่า Encoding ให้ไฟล์ต่าง ๆ บน Android Studio

สำหรับไฟล์ต่าง ๆ บน Android Studio Project ที่เป็น Text นั้น จะมีการแสดงผลบน Android Studio ด้วย Encoding ที่กำหนดไว้ ซึ่งมักจะพบปัญหาบ่อย ๆ กับข้อความที่เป็นภาษาไทย (สำหรับภาษาท้องถิื่นอื่น ๆ ก็เจอปัญหาเดียวกัน) ไม่ว่าจะเกิดจากข้อความภาษาไทยที่ฝังอยู่ในโปรแกรม หรือข้อความภาษาไทยที่ส่งเข้ามาจากภายนอก App ก็มาจากการกำหนด Encoding ไม่ถูกต้องทั้งนั้น ซึ่งบน Android Studio […]