October 2015

[Dev] เรื่องพื้น ๆ ของ OOP ที่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจมัน

หลัง ๆ มานี้ ได้สอนงานน้อง ๆ และเพื่อนร่วมงานอยู่หลายครั้ง และค้นพบความจริงว่า คนที่รู้จัก Object-Oriended Programming หรือ OOP แบบถ่องแท้นั้นมีน้อยมาก บ้างก็รู้จัก แต่ออกแบบไม่เป็น บ้างก็แค่พอใช้งานได้แบบมั่ว ๆ ไป ไม่เข้าใจที่มาที่ไปซะทีเดียว บทความนี้จึงเกิดขึ้นมา จากการที่ได้พูดได้สอน จนได้วิธีการอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จากการตกผลึกมาให้แล้ว เพื่อปลดล๊อคความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ OOP ได้มากขึ้น