JavaScript

[JavaScript] การแปลงข้อมูล JSON ด้วย json2.js

JSON (JavaScript Object Notation) บน JavaScript นั้น เป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร (ดูชื่อเต็มของ JSON ซิ เห็นไม๊ JavaScript ชัด ๆ) ซึ่งโดยทั่วไป เรามักจะพบการใช้งาน JSON บน JavaScript ด้วย jQuery โดยเมื่อทำการ Request ข้อมูลแบบ Ajax (ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำสั่ง $.ajax, $.get, $.post หรือแม้แต่ […]

[Dev] Callback โทรกลับหน่อยนะ (บน JavaScript)

ช่วงนี้จับงาน Web เยอะ และใช้งาน jQuery ในการจัดการหน้า Webpage เป็นหลัก ใน jQuery เอง ได้มีการใช้งาน Callback ค่อนข้างเยอะ เช่นการดัก Event ต่าง ๆ วันนี้คันไม้คันมือ หลังจากไม่ได้เขียนมาเป็นเดือน เลยมาเขียนเกี่ยวกับ Callback ให้อ่านกัน Callback แปลกันตรง ๆ ตัว ว่าโทรกลับ ในทาง Programming […]