Express

เขียน Node.js รันใน Docker Container ตั้งแต่ Zero to Hero

ความเดิมจากบทความที่แล้วตอน สร้าง RESTful API ด้วย Node.js + Express เบื้องต้น ไปแล้วนั้น จะเห็นว่าตอนท้ายของบทความ ได้แถมเรื่องการเขียน Dockerfile สำหรับนำ Code ของเรา ไป Build เป็น Docker image แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถใช้ Docker มาเป็น Environment ในการพัฒนาได้ นั่นก็หมายความว่า เราไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Node.js ในเครื่องของเราเลย […]

สร้าง RESTful API ด้วย Node.js + Express เบื้องต้น

ช่วงนี้ผมได้มีโอกาสสร้าง RESTful API รัว ๆ ด้วย Node.js เนื่องจากเขียนง่าย ด้วย Syntax ภาษา JavaScript เพราะมีพื้นฐานมาบ้าง บวกกับ Framework ที่ชื่อ Express นั้น ก็ยิ่งทำให้การสร้าง RESTful API ทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นไปอีก ก็เลยมาเขียนบทความทิ้งไว้สำหรับผู้เริ่มต้น ได้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ ก่อนอื่น ขอพูดถึง Node.js นิดนึง เนื่องจากตอนที่ผมได้ยินชื่อ Node.js […]