JSON

[JavaScript] การแปลงข้อมูล JSON ด้วย json2.js

JSON (JavaScript Object Notation) บน JavaScript นั้น เป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร (ดูชื่อเต็มของ JSON ซิ เห็นไม๊ JavaScript ชัด ๆ) ซึ่งโดยทั่วไป เรามักจะพบการใช้งาน JSON บน JavaScript ด้วย jQuery โดยเมื่อทำการ Request ข้อมูลแบบ Ajax (ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำสั่ง $.ajax, $.get, $.post หรือแม้แต่ […]

[VB.NET] การแปลงข้อมูล JSON ด้วย DataContractJsonSerializer

วันนี้นั่งหาข้อมูลไปเรื่อย อยากรู้ว่า JSON (JavaScript Object Notation) ที่เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลชนิดนึงที่ได้รับความนิยม จะสามารถนำไปใช้บน Microsoft Visual Studio ได้หรือไม่ ซึ่ง JSON นั้น รูปแบบการเก็บข้อมูล เช่นเดียวกับ XML ซึ่งภาษาโปรแกรมต่าง ๆ มักจะมีตัว Parser สำหรับแปลงข้อมูล JSON ให้อยู่ในรูปแบบตัวแปรของภาษานั้น ๆ แต่กับ .NET Framework นั้น […]