C#

[How to] การตั้งค่า Text Editor ใน Visual Studio ไม่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ เมื่อเปิด-ปิดวงเล็บปีกกา บน C#

การเขียนโปรแกรม ในหลาย ๆ ภาษา มักจะมีตัวอักษร { } เพื่อกำหนดขอบเขตของคำสั่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Class, Method หรือคำสั่งพวกเงื่อนไข เช่น If-Else, Switch-Case หรือการทำซ้ำ เช่น For, Foreach, Do, While, Loop หรือแม้แต่ Try-Catch ก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีวงเล็บปีกกาเปิด { อยู่ท้ายคำสั่งในบรรทัดเดียวกัน และวงเล็บปีกกาปิด […]