Flash

[How to] มาทำแฟลชไฟล์ให้เป็นโปรแกรมกันเถอะ

พอดีญาติให้ทำโปรแกรมให้เล็ก ๆ เป็นรูประฆัง แล้วเวลาคลิก ก็มีเสียงเหมือนเคาะระฆัง แว๊บแรก คิดถึง Flash เพราะทำง่าย เอารูปมาใส่ กำหนดให้คลิกแล้วเล่นเสียง ก็เสร็จแล้ว พอทำเสร็จ ได้ไฟล์แฟลชมา (.swf) แล้วเค้าจะเปิดเป็นไม๊น๊อ เลยเขียน HTML ไฟล์ เพื่อเล่นไฟล์แฟลช ทำไปทำมา เกิดปัญหาอีก ถ้าเครื่องที่ไปเปิด ไม่ได้ติดตั้ง Flash Player ล่ะก็ เปิดไม่ได้อีก ก็เลยหาวิธีแปลงเป็นโปรแกรมซะเลย (.exe) […]