[How to] วิธีการตั้งค่า Eclipse ให้ใช้งานผ่าน Proxy ที่ต้อง Authenticate

เนื่องจากระบบ Internet ที่ทำงาน ต้องมีการ Authenticate Proxy ก่อน ถึงจะใช้งานได้ พอดีว่าต้องการ Update และ Install ส่วนประกอบบน Eclipse เพิ่มเติม แต่ติดที่ว่าต้อง Authen Proxy ก่อน ซึ่งก็ได้ Config ไว้เมื่อนานมาแล้ว จนจำไม่ได้ว่าทำอย่างไร ก็มางมหาอยู่ตั้งนานจนเจอ ก็เลยเขียนบทความนี้ขึ้นมา เผื่อว่าคราวหน้า จะได้ไม่ต้องงมอีก

eclipse

สำหรับระบบ Internet ที่ใช้งานผ่าน Proxy โดยไม่ต้อง Authen นั้น โดยปกติแล้ว Eclipse จะดึง Config จาก Internet Options มาอยู่แล้ว ก็สามารถใช้ได้เลย

บทความนี้เลยจะสอนเฉพาะกรณี Config ให้สามารถใช้กับ Proxy ที่ต้อง Authen ก่อนเท่านั้น

สำหรับ Eclipse ที่ติด Authen Proxy เวลาจะติดตั้งส่วนประกอบอะไรใหม่ ก็จะเจออาการแบบนี้

เมื่อสั่ง Install New Software... จากเมนู About จะเจอ Error แบบนี้ ก็คือว่า ต้องใช้งาน Internet ผ่าน Proxy ที่ต้อง Authenticate
เมื่อสั่ง Install New Software… จากเมนู About จะเจอ Error แบบนี้ ก็คือว่า ต้องใช้งาน Internet ผ่าน Proxy ที่ต้อง Authenticate

มาดูวิธี Config กันเลยครับ

 

Config Proxy Authenticate

เข้าไปที่เมนู Window > Preferences

เข้าเมนู Window > Preferences
เมนู Window > Preferences

ในหน้าต่าง Preferences ไปที่เมนู General > Network Connections เลือก Active Provider เป็น Manual แล้วเลือกที่ HTTP, HTTPS, SOCKS แล้วกดปุ่ม Edit… ทีละรายการ

หน้าต่าง Preferences
หน้าต่าง Preferences สำหรับปรับตั้งค่าเกี่ยวกับ Proxy

กำหนดค่าเกี่ยวกับ Proxy ให้เรียบร้อย ติ๊กถูกที่ช่อง Requires Authentication และใส่ User Password ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม OK

กำหนดค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับ Proxy
กำหนดค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับ Proxy

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ในหน้า Preferences จะแสดงรายการให้ Column Auth เป็น Yes

ตั้งค่า Proxy ให้เรียบร้อย
ตั้งค่า Proxy ให้เรียบร้อย

หลังจากตั้งค่า Proxy Authen เรียบร้อยแล้ว ไปที่เมนู Help > Install New Software…

เมนู About > Install New Software...
เมนู About > Install New Software…

ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

ลอง Install New Software ดูอีกครั้ง สามารถใช้งานได้แล้ว
ลอง Install New Software ดูอีกครั้ง สามารถใช้งานได้แล้ว

หากใครที่ลองแล้วยังใช้ไม่ได้ ลองกลับไปตั้งค่าใหม่ โดยยกเลิกในส่วนของ SOCKS ออกไปดูครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.