Android SDK Tools

[Tip] แก้ปัญหา เปิด Android SDK ไม่ได้ บน Windows 32 bit

บทความตอนนี้ เขียนขึ้นมาเฉพาะกิจ เนื่องจากว่าวันนี้ Android SDK มีอัพเดตใหม่หลายส่วน เนื่องจากผมได้ลง Android SDK ไว้ บน Windows XP (32 bit) และ Windows 8.1 (64 bit) เมื่อเปิด SDK Manager ขึ้นมา และอัพเดตส่วนต่าง ๆ การอัพเดตก็ผ่านไปได้ด้วยดี แต่เมื่อลองเปิด SDK Manager […]

[How to] วิธีอัพเดต Android SDK Tools และ ADT Plugin

Android SDK Tools เป็นเครื่องมือสำหรับไว้พัฒนา Application บน Android และเครื่องมือที่นิยมใช้พัฒนา Android App ก็คือ Eclipse นั่นเอง ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้ง ADT (Android Developer Toolkit) Plugin ให้กับ Eclipse ก่อน ถึงจะใช้งานได้ สำหรับบทความในตอนนี้ จะพูดถึงการอัพเดต Android SDK Tools และ ADT […]