Gradle

[Dev] ขั้นตอนการ Publish Android Library ไปที่ Maven Central

จากบทความตอนที่แล้วในเรื่อง ขั้นตอนการ Publish Android Library ไปที่ jCenter ซึ่งเราจะต้อง Publish Library ไปยัง Bintray ก่อน แล้วถึงจะทำการ Link ไปยัง jCenter ได้นั้น นอกจากนี้ เรายังสามารถที่จะ Sync ไปยัง Maven Central ได้ด้วย ซึ่งการ Sync ไปยัง Maven Central […]

[Dev] ขั้นตอนการ Publish Android Library ไปที่ jCenter

บน Android Studio หลาย ๆ คนที่ได้ลองใช้ แล้วมักจะติดใจ ส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้งาน Library ต่าง ๆ ด้วยการกำหนด Dependencies ใน Gradle Scripts ซึ่งใช้งานง่ายมาก แค่แปะคำสั่ง 1 บรรทัด แล้ว Sync ให้เรียบร้อย ก็สามารถใช้งานได้แล้ว ทีนี้ ถ้าเราอยากทำ Library ให้คนอื่นใช้งานได้ อย่างที่เราไปใช้ของคนอื่นบ้าง จะทำอย่างไร!? […]