jCenter

[Dev] ขั้นตอนการ Publish Android Library ไปที่ jCenter

บน Android Studio หลาย ๆ คนที่ได้ลองใช้ แล้วมักจะติดใจ ส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้งาน Library ต่าง ๆ ด้วยการกำหนด Dependencies ใน Gradle Scripts ซึ่งใช้งานง่ายมาก แค่แปะคำสั่ง 1 บรรทัด แล้ว Sync ให้เรียบร้อย ก็สามารถใช้งานได้แล้ว ทีนี้ ถ้าเราอยากทำ Library ให้คนอื่นใช้งานได้ อย่างที่เราไปใช้ของคนอื่นบ้าง จะทำอย่างไร!? […]