อบรม Git Workshop รุ่นที่ 1 (Private)

ดูการอบรมรุ่นอื่น

 

คำอธิบายหลักสูตร

ในปัจจุบัน การพัฒนา Software นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำ Version Control สำหรับการจัดการ Version ต่าง ๆ ของ Source Code, ไฟล์ต่าง ๆ รวมไปจนถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี สำหรับการใช้งาน Version Control และเป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Software

เครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงมากสำหรับการทำ Version Control ก็คือ Git ซึ่งคอร์สนี้ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Git เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลงมือทำจาก Workshop ต่าง ๆ อย่างเข้มข้น

ผ่านคอร์สนี้ไปแล้ว จะทำให้เข้าใจ Git มากขึ้น ประโยชน์ต่าง ๆ นา ๆ และแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้งานตามเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น

 • เมื่อจำเป็นต้องแก้ไขงานจากเวอร์ชั่นที่ลูกค้าใช้งานอยู่แบบเร่งด่วน ในขณะที่กำลังพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ไปแล้ว
 • การทำโปรแกรมเดียวกันหลายเวอร์ชั่น ต่างกันแค่ฟีเจอร์บางตัว เพื่อให้ลูกค้าต่างกลุ่มใช้งาน
 • การย้อนคืน Code ในเวอร์ชั่นเก่าก่อนเกิดปัญหา
 • การตรวจสอบปัญหาและประวัติการแก้ไข
 • การทำงานเป็นทีมในโปรเจ็คเดียวกัน พร้อม ๆ กัน
 • การป้องกัน Code สูญหาย
 • การแจ้งปัญหา ติดตามปัญหา และวางแผนพัฒนาโปรแกรม
 • หมดห่วง เรื่อง Ransomware ถึงจะติด ก็เอาไฟล์คืนได้
 • และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

กำหนดการ

21-22 เมษายน 2559 เวลา 10:00 – 16:30 น.

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

2 วัน รวม 11 ชั่วโมง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Software
 • ผู้บริหารที่ต้องการดูความคืบหน้างานของคนในทีม

 

ความต้องการของเครื่องและซอฟแวร์

 • PC/Notebook
 • Windows 7+, Mac
 • Internet

 

เนื้อหา

วันที่ 1 – เช้า

 1. Intro to Git
 2. Git Installation
 3. Configulation
 4. 1st Commit
 5. Good commit message
 6. SourceTree Installation

วันที่ 1 – บ่าย

 1. History
 2. Reset
 3. Stash
 4. Recap 4-9
 5. Revert
 6. Cherry pick
 7. Branch
 8. Merge
 9. Tag
 10. .gitignore

วันที่ 2 – เช้า

 1. Git Server
 2. Remote Repo
 3. 1st Remote Repo
 4. Clone
 5. Add Remote Repo
 6. Push

วันที่ 2 – บ่าย

 1. Fetch
 2. Pull
 3. Fork
 4. Pull Request/Merge Request
 5. GitLab
 6. Teamwork

 

ผู้สอน

อาทิตย์ คิ้ววิลัย (Artit Kiuwilai)

 

ภาพบรรยากาศในการอบรม

 

ดูการอบรมรุ่นอื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.