Java

[Dev] หลากหลายรูปแบบ กับการเขียนคำสั่ง Listener บน Android

บทความตอนนี้ ขอพูดถึงเรื่องง่าย ๆ บ้าง เพื่อให้มือใหม่ได้เรียนรู้พื้นฐานของการพัฒนา App บน Android เชื่อว่าหลายคนที่เป็นมือใหม่ ได้อ่าน ได้ดู Code จากหลาย ๆ ตำรา แล้วพบว่า การจัดการกับเหตุการณ์ (Event) ต่าง ๆ ที่ User กระทำนั้น เราจะต้องทำการ Implement ส่วนที่เรียกว่า Listener ซึ่งรูปแบบการเขียนนั้น มีหลากหลายวิธี บางวิธีก็ไม่ค่อยน่าใช้งาน […]

[Dev] Callback โทรกลับหน่อยนะ (บน Java)

หลังจากที่ได้เขียนบทความแนะนำเรื่อง Callback บน JavaScript และ Callback บน VB.NET ไป เมื่อไม่นานมานี้ (แค่ปีกว่า ๆ เอง) คราวนี้ของคราวของ Java บ้าง (ใครยังไม่เข้าใจว่า Callback คืออะไร อ่านตอนที่แล้วก่อนนะครับ) เนื่องจาก Java นั้น ไม่มี Delegate เหมือนของ VB.NET และไม่สามารถส่งชื่อ Function เข้าไปได้เหมือนของ […]

[Dev] เทคนิคการ Coding (ตอน - Method return ตัวเอง)

จากที่ได้จับภาษา Java เพื่อพัฒนา Android App ก็ได้เห็นการใช้งาน Class และ Method ในลักษณะแปลก ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ถ้าวาดออกมาเป็น Class Diagram ก็จะเป็นเหมือนรูปด้านบน ก็คือ Class Example มี methodA และ methodB มี return type เป็นชนิด Class ตัวเอง หากใครยังไม่เข้าใจ […]